SON DAKİKA
Hava Durumu

DKTK’nin netice beyannamesi kabul edildi

Haber Giriş Tarihi: 02.08.2015 12:50
Haber Güncellenme Tarihi: 12.08.2015 15:22
Kaynak: Haber Merkezi
https://www.qha.com.tr/
DKTK’nin netice beyannamesi kabul edildi

Türkiye’nin başkenti Ankara’da ikincisi düzenlenen Dünya Kırım Tatar Kongresi’nin 2 Ağustos’ta devam eden oturumunda Kırım Tatar Kongresi’nin netice beyannamesi kabul edildi.

Dünya Kırım Tatar Kongresi’nin netice beyannamesinin tam metni aşağıdaki gibidir:

 

DÜNYA QIRIMTATAR KONGRESİ
II. TOPLANTISI

-NETİCE BEYANNAMESİ-

1-2 AĞUSTOS 2015/ANKARA


atanımız Kırım’da ve dünyanın çeşitli ülkelerinde diasporada yaşayan Kırım Tatarlarını temsil eden 184 Kırım Tatar sivil toplum kuruluşu 1-2 Ağustos 2015 tarihinde Ankara’da toplanarak, millî özyönetim organları Kırım Tatar Millî Kurultayı ve Kırım Tatar Millî Meclisi’ne destek olmak ve işgal altındaki Vatanımızda susturulmak istenen milletimizin sesini dünyaya duyurabilmek üzere milletlerarası sivil toplum kuruluşu niteliğinde “Dünya Kırım Tatar Kongresi”ni kurmuştur.

Dünya Kırım Tatar Kongresi;

Kırım Tatar halkının, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Birleşmiş Milletler Yerli Halklar Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve uluslararası hukukun insan hakları ve halklar ile ilgili diğer bütün normlarında tanınan hak ve hürriyetlerin tamamıyla gerçekleştirilmesi hakkından yola çıkarak beyan eder ki;

1- Kırım, Kırım Tatarlarının aslî ve tarihî vatanıdır.

2- Kırım Tatar halkı vatanda ve diasporada yaşayanlar ile birlikte bir bütündür ve ilelebet bu bütünlük muhafaza edilecektir.


3-Kırım’ın ve onun tarihî, aslî ve yerli halkı olan Kırım Tatarlarının kaderini belirleme hakkı uluslararası ilkeler çerçevesinde sadece Kırım Tatar halkına aittir.


4- Kırım’ın kaderi konusunda onun tarihî, aslî ve yerli halkı Kırım Tatarlarının iradesine aykırı hiçbir eylem ve karar Kırım Tatar halkı tarafından kabul edilemez.

5- Dünya’daki bütün Kırım Tatarları, vatanları Kırım’da kendi özyönetiminde, insan haklarına saygı, hukuk ve demokrasinin üstünlüğü, ırk, milliyet, din, dil, cinsiyet ve sair diğer her türlü ayrımcılığa karşı olma ilkeleri çerçevesinde barış, huzur ve refah içinde yaşama hakkına sahiptir.

6- 2014 yılında Rusya Federasyonu’nun milletlerarası hukukun ve insan haklarının bütün normlarını ayaklar altına alarak vatanımız Kırım’ı işgal etmesi, dahası onu tek taraflı olarak ilhak ettiğini ilân etmesi asla ve hiç bir şart altında kabul edilemez. Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün tekrar tesis edilmesi konusunda gerekli bütün tedbirler derhal hayata geçirilmelidir.

7- Kırım Tatar halkını yok etme kastıyla hareket edenler ve şu cümleden bugün Kırım’da sürdürülegelen işgalin failleri milletlerarası mahkemelerde yargılanarak cezalandırılmalı ve Kırım Tatar halkının zararları tazmin edilerek adalet sağlanmalıdır.

8- Kırım’daki ve Ukrayna’nın diğer yerlerinde Rusya Federasyonu’nca gerçekleştirilmiş olan fiilî işgal durumu devam ettiği sürece, bu ülke yönetimi ile yürütülen her türlü milletlerarası görüşme ve müzakerelerde Kırım’daki işgalin derhal sona erdirilmesi hususu hiçbir şekilde gündem dışı tutulmamalıdır.

9- Kırım’daki ve Ukrayna’nın diğer yerlerinde Rusya Federasyonu’nca gerçekleştirilmiş olan fiilî işgal durumu devam ettiği sürece, bu ülke yönetimine karşı milletlerarası toplum tarafından uygulanmakta olan yaptırımlar kesinlikle kaldırılmamalı veya hafifletilmemeli, aksine daha ağırlaştırılmalıdır.

10- Kırım’da Rusya işgali altında yaşamak zorunda bırakılan Kırım Tatarlarının can ve mal güvenlikleri, fikir, inanç, vicdan, ibadet, toplanma ve seyahat hürriyetleri milletlerarası toplum kurumlarının gözlemi altında tutularak garanti altına alınmalı, bu konuda süregelen ihlâllere en seri ve kesin şekilde milletlerarası müdahalelerde bulunulmalıdır.

11- Ukrayna’nın yeni Anayasası’nda Kırım Tatarlarının Kırım’daki özyönetim, millî muhtariyet ve kendi kaderini tayin hakkını tanıyan kurallara yer verilmelidir.

12- Kırım Tatar diasporasının yürürlükte bulunan Ukrayna Diaspora Kimliği Kanunu’ndan faydalanabilmesi için Kanun’da yer alan şartlar Kırım Tatar Diasporası’nın hak kazanabileceği şekilde yeniden düzenlenmelidir.

13-
Kırım’daki ve Ukrayna’nın diğer yerlerinde Rusya Federasyonu’nca gerçekleştirilmiş olan fiilî işgal durumu devam ettiği sürece,dünya devletleri Rusya Federasyonu’na uygulanan yaptırımları eksiksiz olarak uygulamalı ve delinmesine meydan vermemelidir. Ayrıca  dünyada en büyük Kırım Tatar diasporasının mevcut olduğu, Kırım Tatarlarının tarihî, kültürel, dinî ve etnik bağlarının bulunduğu Türkiye Cumhuriyeti’ne de söz konusu yaptırımlara katılması için çağrıda bulunuyoruz.

14- İki buçuk asır boyunca maruz kalınan insanlık suçları sonucunda yok olma tehlikesiyle karşı karşı bırakılmış bulunan Kırım Tatar dilinin, kültürünün, sosyal ve ekonomik varlığının hem vatanda hem de diasporada yaşatılması için başta Ukrayna devleti olmak üzere Tüm ülkeleri halkımıza destek olmaya davet ediyoruz.

15- Kırım’ı işgali altında tutan Rusya Federasyonu, Kırım’ın yerli halkı olan Kırım Tatarlarının güvenliklerinde, iktisadi ve sosyal hayatlarında işgal dolayısıyla maruz kaldıkları her türlü zarardan sorumludur.

Kırım Tatar halkının en üst karar organı Kırım Tatar Millî Kurultayı’nın ve Kurultayca seçilen Kırım Tatar Millî Meclisi’nin karar ve ilkelerinden hareketle Dünya Kırım Tatar Kongresi, insan hakları, hukukun, adaletin ve demokrasinin üstünlüğü, her türlü ayrımcılığa karşı olma, çatışmasızlık ve şiddetsizlik ilkelerinden asla taviz vermeksizin faaliyetlerini yürüteceğini insanlık önünde ilân ve taahhüt eder.

Kırım Tatar halkı, Vatanından, kimliğinden, hak ve hürriyetlerinden asla vazgeçmeyecektir!
Kırım Tatar halkı asla teslim olmayacaktır!
Vatan, Millet, Kırım!

En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.