SON DAKİKA
Hava Durumu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 personel alımı yapacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 personel alımı yapacak

Haber Giriş Tarihi: 09.02.2022 16:25
Haber Güncellenme Tarihi: 09.02.2022 16:25
Kaynak: Haber Merkezi
https://www.qha.com.tr/
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 personel alımı yapacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yayımladığı duyuruya göre, 422 adet mühendis, mimar, şehir planlayıcısı ve büro personeli alımı olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, KPSS (B) grubu puan sıralamasının esas almak suretiyle merkez ve taşraya 422 adet sözleşmeli mühendis, mimar, şehir plancısı ve büro personeli alınacağını duyurdu.

NASIL BAŞVURU YAPALACAK?

Bakanlık, duyurusunda başvuruların 08 Şubat 2022 Salı günü başlayıp 21 Şubat 2022 Pazartesi günü 23.59’a kadar süreceğini ifade etti. Başvuru kayıtları, E devlet- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı-Kariyer kapısı üzerinden yapılacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

Bakanlık şehirlerin kontenjan durumlarını T.C Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisine bağlı Kariyer Kapısı Kamu İş İlanları adresinde yayımladı.

PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.Kamu kurum ve kuruluşlarında başvuruda bulunacağı unvanda sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak.2020-KPSS’den; lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93 puan türünden en az 70 puana sahip olmak.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak.Kamu haklarından mahrum bulunmamak.26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

7. Askerlik durumu itibariyle;

Askerlikle ilgisi bulunmamak

Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

8.Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLAR

Çevre Mühendisi: Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Çevre Mühendisliği” bölümlerinden lisans mezunu olmak.

İnşaat Mühendisi: Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “İnşaat Mühendisliği” bölümlerinden lisans mezunu olmak.

Makine Mühendisi: Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Üretim Mühendisliği, Makine ve Malzeme Mühendisliği” bölümlerinden lisans mezunu olmak.

Harita Mühendisi: Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği” bölümlerinden lisans mezunu olmak.

Elektrik Mühendisi: Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği” bölümlerinden lisans mezunu olmak.

Jeoloji Mühendisliği: Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Jeoloji Mühendisliği, Hidrojeoloji Mühendisliği, Petrol ve Doğalgaz Jeolojisi” bölümlerinden lisans mezunu olmak

Jeofizik Mühendisliği: Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Jeofizik Mühendisliği” bölümlerinden lisans mezunu olmak.

Mimar: Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Mimarlık” bölümlerinden lisans mezunu olmak.

Şehir Plancısı: Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Şehir ve Bölge Planlama” bölümlerinden lisans mezunu olmak.

Büro Personeli (Taşra): Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Emlak Yönetimi, Emlak ve Emlak Yönetimi, Gayrimenkul Yönetimi veya Gayrimenkul Yönetimi ve Pazarlama” bölümlerinden ön lisans mezunu olmak.

Büro Personeli (Merkez): Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “İşletme, İktisat, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi” bölümlerinden lisans mezunu olmak.

En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.