SON DAKİKA
Hava Durumu

#Türkistan

QHA - Kırım Haber Ajansı - Türkistan haberleri, son dakika gelişmeleri, detaylı bilgiler ve tüm gelişmeler, Türkistan haber sayfasında canlı gelişmelerle ulaşabilirsiniz.

Özbekistan'da Stalin’in katlettiği 198 Türkistan aydını daha aklandı Haber

Özbekistan'da Stalin’in katlettiği 198 Türkistan aydını daha aklandı

Özbekistan Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi 6 Mayıs 2024 tarihinde, Türkistan istiklali için mücadele eden Basmacı (Korbaşı) Hareketi mensubu 1930-1931 yıllarında hapis, sürgün ve idam edilen 198 Türkistanlı aydını akladı. Mahkemeden yapılan açıklamada, 198 aydının eski Sovyet yönetimince rejime karşı çıkma, silahlı çete kurma, silahlı isyan, baskın düzenleme ve rejime karşı olan yabancı ülkelerle işbirliği yapmakla suçlandığı belirtilirken, Özbekistan Yüksek Mahkemesince söz konusu kişilerin beraatına karar verildiği kaydedildi. BASMACI HAREKETİ MENSUBU 173 TÜRKİSTANLI AYDIN AKLANDI Daha önce Sovyetler Birliği döneminde Türkistan'ın bağımsızlığı için mücadele eden Korbaşı Hareketi'nin 381 mensubu, Özbek aydınlarının mücadelesi sonucunda Özbekistan Yüksek Mahkemesi tarafından aklanmıştı.  Türkistan'ın bağımsızlığı için mücadele veren mücahitler, Sovyetler Birliği yönetimi tarafından silahlı isyan girişimi ve rejime karşı olan yabancı ülkelerle iş birliği yaptıkları için suçlanmıştı. Özbekistan Yüksek Mahkemesi, dönem içinde hiçbir mahkeme kararı olmadan haklarında hain suçlaması yapılan söz konusu kişilerin beraatına karar vermişti. TÜRKİSTANLI BASMACI HAREKETİ MENSUPLARI İÇİN KOMİSYON KURULDU Özbekistan'da 2021 yılının Ağustos ayında Sovyet döneminde yargılanan mücahitlerin aklanmasına yönelik çalışmalar yürüten bir komisyon kuruldu. Özbekistan Yüksek Mahkemesi, Türkistan'ın bağımsızlığı için Sovyet rejimince yargılanan 115 Türkistanlı mücahidi, ardından 2022 yılının ocak ayında 120 Türkistanlı mücahidi mahkeme kararıyla aklamıştı. Sovyetler Birliği'nde 1937-1953 yılları arasında sadece Özbekistan'da yaklaşık 100 bin kişi rejim karşıtı olarak farklı cezalara çarptırılmış ve 13 bin kişi ise kurşuna dizilmiştir.

Hoca Ahmet Yesevi'nin el yazması eseri gün yüzüne çıktı Haber

Hoca Ahmet Yesevi'nin el yazması eseri gün yüzüne çıktı

"Divan-ı Hikmet" adlı eseri ile Türk kültür ve tarihine önemli katkılarda bulunan büyük Türk mutasavvıfı Hoca Ahmet Yesevi’nin, ABD'de keşfedilen el yazması eseri Kazakistan Ulusal El Yazmaları ve Nadir Kitaplar Merkezi uzmanları tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. 12. YÜZYILA AİT KİTAP Merkezden konuya ilişkin 24 Ocak 2024 tarihinde yapılan açıklamada, ABD'de keşfedilen kitabın Hoca Ahmet Yesevi'ye ait “Risala Mirat el Kulub (Gönlün Aynası)” adlı kitap olduğu bildirildi. 12. yüzyılda Arap harfleriyle Türk dilinde yazılmış olan kitap üç bölümden oluşuyor. Eserde adalet, dürüstlük ve iyilik gibi insani değerler anlatılıyor. "ÖNEMLİ YAZILI VERİLERİN KOPYALARINI TESPİT EDİYORUZ" Ulusal El Yazmaları ve Nadir Kitaplar Merkezi Başuzmanı Almat Absalykov yaptığı açıklamada, “Ulusal El Yazmaları ve Nadir Kitaplar Merkezi, yazılı mirası toplarken çeşitli miras arama yöntemleri kullanıyor. Bunlardan biri, eski el yazmalarının, nadir kitapların ve haritaların elektronik versiyonlarını internette aramaktır. Yabancı internet sitelerinde Kazakistan tarihi ile ilgili önemli yazılı verilerin kopyalarını tespit ediyoruz ve tıpkıbasım kopyalarını çıkarıyoruz” dedi Kazak uzmanlar, Washington'daki ABD Kongre Kütüphanesi'nde bulunan 18. yüzyıla ait el yazmasının nüshasının mevcut orijinalinden ne kadar farklı olduğunu araştırıyor.

Ömrünü Türkistan'ın birliğine ve bağımsızlığına adayan büyük fikir adamı Mustafa Çokay Haber

Ömrünü Türkistan'ın birliğine ve bağımsızlığına adayan büyük fikir adamı Mustafa Çokay

Mustafa Çokay, bir Kazak köyünde başlayıp Avrupa içlerinde son bulan, baştan sonra Türk milletine adanmış bir ömrün sahibi, Türk dünyası birliğinin savunucusu, modern Kazak tarihinin en önemli simalarından, Türk halkının gönlünde bayraklaşmış bir abide şahsiyettir. Çokay, 7 Ocak 1890’da Türkistan Genel Valiliğine bağlı Sirderya eyaletinin Akmescit şehrine yakın Narşokı köyünde dünyaya gelmiş ve 27 Aralık 1941 tarihinde Berlin'de hayata gözlerini yummuştur. Sovyet döneminde, Kazakistan’da "ajan" ve "halk düşmanı" ilân edilen, eserleri yasaklanan Mustafa Çokay, bugün bağımsızlık döneminin en önemli tarihî şahsiyetlerinden biri olarak görülmektedir. Bolşeviklerce ağır hakaretlere uğrayan Çokay, 1990’lı yıllara gelindiğinde ancak itibarı kendisine verilebilmiş, değeri anlaşılabilmiştir. Onun hayatına baktığımızda, Türk dünyasına yönelik fikirler, ülküler, mücadeleler kazanımına erişeceğimiz gibi, bunlar dışında bir çıkarım yapmak da mümkündür. Birtakım kişilerin sık sık kullandığı ifadeyle, “Eğer Sovyetler Birliği kendiliğinden dağılmasa idi, Türkistan’daki Türk devletleri kurulmayacaktı; orada yaşayan halkın da böyle bir talebi yoktu” tezinin; tam karşısında yaşayan abide bir şahsiyettir, Mustafa Çokay. Çokay'ın içinde bulunduğu ve onun liderliğindeki teşkilâtlar her zaman için Türkistan milli hareketinin ve haklarının savunucusu olmuştur. Türkistan’daki milli mücadele insanları, istiklâl için her zaman hayatlarını ortaya koymaktan çekinmemişlerdir. Türk birliğinin fedakâr savunucusu Mustafa Çokay, yüreği Türklük ülküsü ile çarpanların gönlündeki yerini dün olduğu gibi bugün de muhafaza etmektedir. MUSTAFA ÇOKAY'IN HAYATI Türkistan Milli Mücadelesinin öncü neferi, Türkistan’daki Alaş Orda'nın efsanevi liderlerinden Mustafa Çokay, Çarlık Rusya ve Sovyet Rusya döneminde iktidarların baskısına karşı Türk halklarının birliğini savundu. Mustafa Çokay'ın ailesi, orta halli, dindar, tahsilli ve tanınmış bir Kazak ailedir. Annesi Bahtı Hanım, Babası Çokay Bey 5 kardeş arasından Mustafa Çokay en küçük çocuktu. Çokay, okuma yazmayı 5 yaşında annesinden öğrenmişti. Çocukluğuna zeki ve kuvvetli bir hafızaya sahip olan Çokay, sevilen ve lider ruhlu birisiydi. 7 yaşında  Akmescit’te eğitim almaya başlayan Çokay, 1902’de 12 yaşındayken Taşkent’e gelen Çokay, burada Rus Gimnazyumuna yatılı olarak kaydoldu. Aynı zamanda bölgedeki medreselerden birinde eğitimine devam etti. Öğrencilik yıllarında soydaşlarının sorunlarıyla yakından ilgilenen Çokay, cemiyet faaliyetleri ile ilgilenmeye başladı. Bu dönemde Türkistan, ihtilalcilerin, sosyal demokratların ve halkçıların sürgün yerine dönüşmüştü. 1910’da Rus Gimnazyumunu birincilikle bitiren Çokay, Çarlık rejiminin baskısına rağmen hiçbir burs desteği almadan Petersburg Üniversitesinin Hukuk Fakültesine kaydoldu. Rusya’da yüksekokulların ve üniversitelerin sansür denetimine tabi tutulduğu yıllarda Petersburg Üniversitesinde tahsil gören Çokay’ın eğitim hayatı 1912 yılında babası Çokay Bey’in vefat etmesi üzerine kısa bir kesintiye uğrasa da devam etti. 1. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla Türkistanlı gençleri askere almaya çalışan Çar rejimine karşı yapılan isyanın ve ölümlerin soruşturulmasıyla meselenin Duma’ya taşınmasında rol aldı. 1916 tarihinde Rusya Devlet Duması Müslüman Fraksiyonu Bürosu’na Türkistan Temsilciliği görevine getirildi. Eserleri, çalışmaları ve fikirleriyle unutulmaz izler bırakan fikir adamı,  Rusya'nın Petersburg şehrinde hukuk alanında öğrenim gördü. Eğitiminin bitmesinin ardından Türkistan'a geri dönen Çokay, o dönemin Taşkent'te çıkartılan "Uluğ Türkistan" gazetesine yazılar kaleme almaya başladı. Daha sonra Türkistan'ın bağımsızlığı ve Rusların hegemonyasından kurtulmasına yönelik fikirlerini topladığı "Birlik Tuğu" dergisi,  "Hür Türkistan" ve "Yeni Türkistan" gazetelerini yayımladı. Çokay, 19 Aralık 1941 günü, Çenstahov esir kampında iken, Nazi yetkililerinden Paris’teki evine dönmek üzere izin aldı. Paris’e dönüş yolunda Berlin’e geldiği sırada aniden hastalandı ve Victoria Krankenhaus’ta(Hastanesinde) 27 Aralık 1941 tarhinde vefat etti. Alman yetkilileri onun esir kamplarında mikrobunu kaptığı salgın tifo hastalığından öldüğünü ileri sürerlerken yakınları Çokay’ın zehirlendiğini ileri sürmüştü.  2 Ocak 1942’de Mustafa Çokay’ın cenazesi Berlin şehrindeki Müslümanlar kabristanına defnedildi. Ömrünü Türkistan’ın Milli Mücadelesine ve istiklaline adamış Modern Kazak tarihini için önemli bir şahsiyet olan Mustafa Çokay’ın Naaşı Berlin Türk Şehitliğine defnedildi.

Türkistan'da bağımsızlığın nişanesi: Kazak millî hareketi Alaş Orda hükûmetinin 106. yılı Haber

Türkistan'da bağımsızlığın nişanesi: Kazak millî hareketi Alaş Orda hükûmetinin 106. yılı

Kazak milli hareketi, 1917 yılının aralık ayında bağımsızlık mücadelelerinin en somut göstergesini vücuda getirdi. Kazak yurdunda 5-13 Aralık 1917 tarihinde toplanan Kurultay ile Alaş Orda hükûmeti ilân edildi. Alaş hareketi, Rus İmparatorluğu’nun Kazak topraklarını işgal edip onlarca yıl sürdürdüğü sömürge politikalarına karşı millî bir başkaldırı olarak 1905 yılında ortaya çıktı. Alaş hareketinin millî ülküsü, Türkistan’ın tüm bölgelerinde Rus işgaline son vermek ve bağımsız bir Türk devleti yaratmaktı. Çekirdek kadrosu dönemin “Kazak Gazetesi” etrafında toplanan Kazak ve Kırgız aydınlardan oluşan hareket, Alihan Bökeyhan’ın ifadesiyle “Kurtuluş saati gelmiştir. Bizim siyasi hedefimiz millî kurtuluştur.” anlayışıyla 5 Nisan 1917’de toplanan I. Genel Kazak Kurultayıile parti hâlini aldı. ALAŞ ORDA HÜKÛMETİ İLAN EDİLDİ 5-13 Aralık 1917 tarihinde ise Orenburg'da II. Genel Kazak Kurultayı gerçekleştirdi ve Alaş Orda hükûmeti ilân edildi. Oluşan hükûmetin başkenti “Semey” şehri kabul edilirken; hükûmette Alihan Bökeyhan Başbakan, Halil Abbas Başbakan Yardımcısı, Mustafa Çokay Dışişleri Bakanı, Muhammedcan Tınışbay İçişleri Bakanı, Alim Han Ermek Harbiye Bakanı, Ahmet Berimcan Adalet Bakanı ve Ahmet Baytursun Millî Eğitim Bakanı olarak görev aldı. Alaş Orda’nın ulaşmak istediği yer Türkistan’ın tamamıydı. Alaş Orda, Türkistan’da tuğu kaldırmış; Türklüğü millî marşına nakşetmiştir. Alaş Orda hükûmetinin hukuki varlığı Bolşeviklerin iktidara gelmesi sonrasında 5 Mart 1920’de son buldu. Kazak Türklüğünün millî kahramanları, komünist Rusya tarafından sözde “halk düşmanı” ilan edilerek sürgünlerle, hapishanelerle ya da kurşuna dizilmek suretiyle infazlarla cezalandırıldı. Nitekim, Alaş Orda bir hükûmet olduğu kadar aynı zamanda bir ruhu temsil ediyordu. Kazak halkının bağımsızlık hareketi en sonunda öz yurdunda yeniden yeşermişti. Alaş Orda hükûmetinin teşekkülünün 106. yılında Kazak eli kahramanları saygıyla anıyoruz. Türkistan'da bağımsızlığın nişanesi: Kazak millî hareketi Alaş Orda hükûmetinin 106. yılı ???? https://t.co/YfnhCnvxv9 pic.twitter.com/MRt5zz8bVq — QHA - Kırım Haber Ajansı (@qha_kirimhaber) December 13, 2023

En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.